Kayıt Kabul

A- Öğrencilerin Yurttan Yararlanma Koşulları;

 1. Üniversite veya yüksek okul öğrencisi olup, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak,
 2. Evli olmamak,
 3. 17-30 yaş arasında bulunmak,
 4. Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak,
 5. Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak,
 6. Öğrencilikten başka bir iş ile meşgul olmamak,
 7. Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak,
 8. Yurt içerisinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak,
 9. Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak,
 10. Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,
 11. Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir),
 12. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin - affa uğramış olsalar dahi - yurda alınıp alınmayacakları Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

B- Kesin kayıt için gerekli belgeler;

 1. Nüfus Cüzdanı Örneği
 2. Savcılık Belgesi
 3. Sağlık Raporu
 4. İkametgah İlmuhaberi
 5. Öğrenim Belgesi (üniversite)
 6. 8 adet fotoğraf
 7. Öğrenci Bilgi Formu, (*)
 8. Veli (aile reisi) İzin Belgesi, (*)
 9. Veli Tayin Belgesi, (*)
 10. Öğrenci Velisine Ait Taahhütname, (*)
 11. Öğrenci Taahhütnamesi. (*)

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için;

 1. Öğrenim kurumuna veya eğitim programın kayıtlı olduğuna veya kayıt yaptırdığına dair onaylı ve fotoğraflı belgenin fotokopisi,
 2. Emniyet makamlarından alınacak Türkiye'de oturma izni verildiğine dair izin belgesi,
 3. Interpol'den alacağı sabıka kaydının olmadığına dair tastikli belgenin fotokopisi.

(*) İşaretli formlar kesin kayıt aşamasında Yurt Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecektir.
Öğrencilerin beraberinde pijama, çamaşır, bornoz, havlu, oda terliği, banyo terliği gibi kişisel eşyalarını getirmeleri önerilir.
Yurt Müdürlüğü'ne teslim edilen müracaat dosyaları ve belgeler ile ilgili gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra uygun görülen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapılır. Kanun, tebliğler ile yönetmeliklere göre kayıt yapılması uygun bulunmayan müracaat sahipleri yurda kabul edilmezler ve durum, müracaat sahiplerine yazılı olarak bildirilir.